Obbinkservice.nl is onderdeel van Obbink Service B.V. in Lichtenvoorde. Geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer: 73507253. Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen met onze service afdeling via servicecenter@obbink.nl of 0544 – 394878. Wij staan u graag te woord.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, toch kan het voorkomen dat er bepaalde informatie onjuist of incompleet is. Obbink Service is niet aansprakelijk voor kennelijke (type)fouten op deze of andere door Obbink Service beheerde websites. Mogelijke type-, druk- en zetfouten zullen dan ook zo spoedig mogelijk worden aangepast. Obbink Service behoudt tevens het recht om op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

Auteursrecht

Niets uit de teksten of grafische elementen mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Obbink Service. Eventuele toestemming kan verkregen worden via bovenstaande contactgegevens.

Deze disclaimer kan ten alle tijden en zonder notificatie worden gewijzigd.